• Panel 00.jpg
 • Panel 00a.jpg
 • Panel 00b.jpg
 • Panel 00c.jpg
 • Panel 00D.jpg
 • Panel 01.jpg
 • Panel 01a.jpg
 • Panel 01aa.jpg
 • Panel 01b.jpg
 • Panel 02.jpg
 • Panel 02a.jpg
 • Panel 03.jpg
 • Untitled-1.jpg

HOW SOCIAL MEDIA HAS AFFECTED RELATIONSHIPS

Many people spend a lot of time on their phones and less time communicating in person.

Regardless of age, social media is transforming our experience of reality.  The urge to check our phones and social media engagement, is getting stronger and stronger.  These urges are driven by the need to connect.  After food and shelter, our need to belong and feel positively connected to others, is arguably the number one predictor of well-being and happiness.

Social media can be addictive and self-absorbing.  Instead of deriving pleasure from face-to-face experiences with people around you, you rather seek it (along with validation) from your phone.  Your brain’s pleasure centers respond positively to novelty, which social media offers in a constant stream of new interactions, new posts, and new pictures every second.

Without the opportunity to look into someone’s eyes, observe their body language, hear their tone of voice, we cannot intuitively sense their feelings.  Consequently, a sense of responsibility for one’s actions can easily vanish and deep emotional connection can become virtually impossible when the phone is constantly checked.

One study showed that the mere presence of a cellphone when two people are talking interferes with feelings of closeness, connection, and communication. We are social creatures wired to connect with others. We are exquisitely fine-tuned to understand people by internalizing the minutest changes in their body language and faces.

When going on to social media, an idealised persona can easily be created where confidence is portrayed without the imperfections of being human and experiencing negative feelings.  There is little room in the midst of all of this perfection for genuine intimacy or authentic connection. Social media is addictive and self absorbing.

Technology also allows you to hide.  Dr. Julie Gottman from the Gottman Institute says: “People sometimes use technology as a mask – so that they don’t have to be looked at and don’t have to make eye contact with anyone else. They don’t have to feel their own or the other person’s tension.  They don’t have to suppress it or deal with it in any way.”

If devices constantly interfere with our conversations, we undermine our ability to connect with others. We miss the flicker of emotion in our child’s eye, the look of exasperation on our partner’s face, or the attempt of a friend to share something meaningful with us.  In theory, social media is meant to connect us, but in reality, it acts as a barrier.  Paradoxically, our impulse to broadcast our lives makes us miss out on them.

GASLIGHTING – WAT IS DIT?

 

Die term is verkry van die Film Gaslighting, wat in 1944 gemaak is; waar die man sy vrou probeer oortuig dat sy kranksinnig is deur haar gesonde verstand en realiteit te bevraagteken en sodoende veroorsaak dat sy in haarself en haar oordeelsvermoë twyfel.

 

Gaslighting is ‘n vorm van manipulasie en breinspoeling wat die slagoffer laat twyfel in sy/haar eie persepsie, identiteit en self waarde.  Stellings en beskuldigings is gewoonlik gebaseer op blatante leuens en vergrotings of verdraaiings van die waarheid.  Op sy ergste, met patologiese gaslighting, is daar ‘n ernstige vorm van beheer en sielkundige- en emosionele mishandeling met verbale, emosionele en/of fisiese vyandigheid van die een of ander aard.

 

In ligter vorme van gaslighting is daar ‘n wanvoorstelling van die magsbasis in die verhouding.  Die ontvanger word onderwerp aan die gaslighter se onredelike, eerder as feitelike redenasies en die gaslighter fynkam en veroordeel deur middel van aggressie. 

 

Gaslighting gebeur nie net in persoonlike verhoudings nie, dit kan ook in die werkplek gebeur waar ‘n werkgewer gereeld en onregverdiglik ‘n werknemer afkraak en verkleinereer. 

 

Alle gaslighters is nie doelbewuste en moedswillige kwaadstokers nie, en soms is hulle gladnie bewus daarvan dat hulle dit doen nie.  Sommiges het onbewustelik ingekoop in hul familie, portuurgroep, gemeenskap of die breë samelewing se negatiewe sosiale norme en vooroordele.  Hulle is dalk nie volledig bewus van die skade, pyn en impak wat hulle woorde en aksies het nie. 

 

Ander gaslighters is volledig bewus van hul sameswerende taktiek soos wat hulle moedswilliglik daarna soek om ‘n wanbalans van mag te skep in ander se lewens.  Hy/sy is egoïsties, selfgefokus en hoogmoedig met ‘n onrealistiese, opgeblase selfbeeld.  Die gaslighter gee nie werklik om vir ander nie, en gebruik mense om sy mening van homself in stand te hou.  Hier stem dit ooreen met Narsisistiese persoonlikheidsversteuring soos wat Riette Rust in haar boek EK! Ek! Ek! (2016; p43-51) ook beskryf. 

 

Dit kan gevaarlik wees in die opsig dat gaslighting jou so verwar dat jy aan jou eie geestesgesondheid en gesonde oordeel begin twyfel.  ‘n Gevolg hiervan is dat jy ongeag sy swak behandeling, steeds soek vir die gaslighter se goedkeuring en aanvaarding.  So ook kan jy verskoning maak vir sy swak gedrag en die fout gedurig by jouself soek.  Dit kan daartoe lei dat jy vasgevang en baie alleen voel en sodoende jou isoleer van jou ondersteuning sisteme

 

Die gaslighter herinner sy slagoffer ook gereeld aan tekortkominge, swakhede en sy/haar ongewensdheid.  Die gaslighter erken ook nie wanneer hy ‘n fout gemaak het nie en is baie aggressief as hy gekritiseer word.  Jy voel dat daar iets fout is met jou en dat jy nooit goed genoeg is nie.  Die gaslighter maak nie hierdie beskuldigings om kwessies te bespreek of probleme op te los nie, maar eerder om die ontvanger te verkleineer sodat sy mening van homself in stand gehou kan word en dat hy jou kan uitbuit tot sy eie voordeel. 

 

Vra jouself af of die verhouding voldoen aan die verwagtinge wat jy aanvanklik gekoester het.  Presies hoe tevrede is jy daarmee en hoe laat die verhouding jou voel oor jouself?  Geniet jy dit om dinge saam met hierdie persoon te doen en ondersteun hy/sy jou?  Is daar enige vorm van intimiteit en kan hy/sy met empatie na jou kyk?  Kyk ook na watter beleggings jy in die verhouding gemaak het, finansieel en emosioneel, en of jy wil bly terwille van die kinders of jou geloof.  Kyk ook na watter alternatiewe daar is vir jou in die toekoms. 

 

Die geheim lê in jou ingesteldheid. Indien jy jou ingesteldheid verander kan jy die emosionele impak van die gasligter se gedrag op jou verminder.  Jy het verdraagsaamheid, geduld en fokus nodig.  Leer ken die streke van die gaslighter en weet met wie jy te doen het. Hy/sy kan selfs per geleentheid, wanneer dit hom pas, jou mooi en ordentlik behandel.  Bemagtig jouself met kennis sodat jy weet wat om te verwag van sy gedrag en dat jy nie “mal” is nie.  Kennis sal jou ook help om te besluit of jy in so ‘n verhouding moet bly en of jy moet gaan.  Skaal jou verwagtinge af en stel grense oor wat jy sal verdra en wat nie.  Moenie toelaat dat jy uitgebuit word nie.  Leer nee sê en moenie ingee wanneer hy jou intimideer nie.  Onthou: JY IS IN BEHEER VAN JOU LEWE!

Hoe wen jy jou maat se vertroue terug? 

Vertroue is iets wat verdien word, dit is nie iets wat sommer vanself net gebeur nie.   Mens verdien vertroue deur jou gedrag wat verander, dit is iets wat jy sou kon afneem met ‘n video kamera, ‘n tasbare bewys daarvan dat jy wil werk aan dit waarmee jy jou maat so seer gemaak het.  Ontrouheid maak diep seer, maar dit kan genees.  Daar is dinge wat die persoon wat die affair gehad het kan doen om vertroue te herstel.

Verstaan dat die trauma kan begin genees wanneer jy verantwoordelikheid neem vir jou bydrae tot die nagmerrie.  You vermoë om jou berou en skuld te wys vir die pyn wat jy in jou maat veroorsaak het is noodsaaklik, want dit sê “Ek gee om vir jou; jy maak saak vir my en ons verhouding is belangrik vir my.”  Dit is hierdie dinge wat die verontregte party dadelik bevraagteken.

Die ontrou party moet ook die party wees wat gesprek rondom die gebeure ondersteun en nie wegskram daarvan as die ander party daaroor wil praat nie, sodat  die getroue party nie ‘n obsessie daaroor hoef te ontwikkel nie.  Dit verlos hom/haar daarvan om aanhoudend seker te maak dat die gebeure nie vergeet word nie en dit help om vertroue te herbou. 

Die verwoording van jou skuldgevoelens vir die pyn wat jy jou maat veroorsaak het is ook noodsaaklik.  Dit is soms baie moeilik vir die persoon wat die affair gehad het om te sien dat jy die oorsaak is van soveel pyn in jou maat.  Dit is baie belangrik om jou maat toe te laat om daaroor te praat, en dit nie weg te praat omdat jy so skuldig voel omdat jou maat so seer is nie.  Maak geleentheid vir gesprek hieroor  en moenie dink dat jou maat dit doelbewus en moedswilliglik doen om jou te irriteer en te frustreer nie.  Elke keer wat jy weer en weer die antwoorde verskaf, skep dit ‘n nuwe skakel in die verhaal van jul verhouding en jou maat se lewe wat help om vertroue te herbou.   

Tasbare raad: Bieg jy onmiddellik?  

Dit verskil van persoon tot persoon.  Ondeklere of naak fotos wat gestuur word; of affairs wat gebeur, vind nie plaas omdat dit onaangenaam is nie; maar dit gebeur omdat dit lekker is.  Dikwels hou ons aan met die lekkerte totdat ons uitgevang word, of totdat iets gebeur wat ons dwing om oop kaarte te speel.

Ontrouheid gebeur nie in isolasie nie, maar ‘n “deur gaan oop vir ‘n derde party” omdat daar ‘n wedersydse leegheid beleef word;  jy en jou maat het albei behoeftes wat nie bevredig word nie.   Jy gaan soek dalk nie vir bevrediging van jou behoeftes op ‘n ander plek nie, maar onthou dat jou maat nie jy is nie. Moet jy dit erken of dit net los?  Die waarheid het ‘n manier om uit te kom, al is dit na baie jare.  En as so iets na baie jare eers op die lappe kom, kan dit byna onherstelbare skade aan vertroue veroorsaak.

Sê jy elke dag jy is jammer?  Jy kan jammer sê tot jy blou in die gesig is, maar as jou dade en gedrag nie by jou berou pas nie, is dit vir die ander party betekenisloos.

Hoe lank moet jy jou maat gee om dit verwerk?  Hoe lank is ‘n stukkie draad?  Elkeen het sy eie tempo van verwerking en rouproses.  Soms verwerk mens die proses deur eers twee tree terug te loop voordat jy drie tree vorentoe kan loop, en het die maat wat nie rondgeloop het nie nodig om net weereens te sê hoe seer en kwaad hulle is.  Soms is daar soveel gemengde gevoelens, dat die persoon self nie eers verstaan hoe hy/sy voel nie.  Konflikterende boodskappe kom uit die verontregte se mond, bv. “Ek haat jou, nee ek het jou lief.  Kom hier, gaan weg.  Hou my vas, los my!” 

Hoe raak jy die onderwerp aan?  Dikwels het die maat reeds uitgevind, en wil hy/sy hê dat jy sal verduidelik soos bv. "Wat maak hierdie kondome in jou gym sak?  Ons het dan nie nodig om kondome te gebruik nie?"  Ontkenning is hier baie algemeen, maar dit stel net die moeilikheid uit en uiteindelik moet die waarheid uitkom vir jouself en die ander party.

Hoe moet jy die pad vorentoe aanpak as julle besluit om aan te hou bly in jul verhouding/huwelik? 

Dikwels is die pyn en vernedering so groot dat pare nie daardeur kan werk op hul eie nie.  Dit is dan nodig om by ‘n terapeut wat spesialiseer in verhoudings te gaan sit, en te praat op ‘n veilige manier sodat jy jou maat se hart kan hoor en jou maat jou hart kan hoor.  Soos vroeër gesê, gebeur affairs nie in isolasie nie, maar as gevolg van ‘n wedersydse leegheid.  Hierdie dinge moet in veiligheid met mekaar bespreek kan word  sodat konneksie herstel  en verdiep kan word in plaas van verbreek word.

As die kinders daarvan uitvind, hoe hanteer jy dit? Wat sê jy vir jou kinders?

 Eerlikheid is hier weereens die beste opsie, maar hou dit gepas vir die kind se ouderdom.  Erken die fout wat jy gemaak het, maar dit is nie nodig om vir jou kind detail te vertel nie.  Jy kan sê dat julle as ouerpaar hieraan werk, of as julle besluit om uit mekaar te gaan, deel dit ook met die kinders sonder om hulle te oorlaai met julle bagasie.

Hoe vergewe jy jou maat? 

Vergifnis is ‘n proses en dit gebeur nie eensklaps soos ‘n weerligstraal nie.  Elkeen het sy eie tempo van vergifnis.  Dit is ook ‘n baie persoonlike ding en soms regresseer ons op die pad van vergifnis voordat ons vorentoe loop.  Maar dit is ook so dat vergifnis jou kan vrymaak van die kettings wat jou bind aan die insident.  Dikwels sukkel mens om te vergewe en jy drink die gif, maar hoop die nader ou sterf daarvan.   As jy sien dat jou maat werklik berou het oor wat hy/sy gedoen het en jy sien ook dat hul gedrag aanpas by die berou, dink ek dit raak dan makliker om te vergewe.   Jy sal weet dat jy ver gevorder het op die pad van vergifnis, indien jy weer gekonfronteer word met die situasie, of wanneer dit weer opkom in gesprekke,  jy met minder energie en negatiewe emosie daarop sal kan reageer.

Hoe besluit jy of jy jou maat moet vergewe of nie?  Dit bly ‘n persoonlike besluit en keuse.  Vir  sommige mense is ontrouheid ‘n “dealbreaker” en ander voel weer dat die verhouding te betekenisvol is om op te gee; en die gebeure was eintlik ‘n “wakeup call” of wekroep vir dinge wat verkeerd begin gaan het in die verhouding; en die geleidelike diskonneksie wat oor tyd plaasgevind het.   Wanneer mens terugkyk sien baie pare dit as bedekte seën, want hulle besef dat die affair moontlik ‘n simptoom was van diskonneksie en onbevredigde behoeftes aan albei kante.

Moet jy vir jou maat sê hy of sy moet kontak met die ander persoon verbreek of nie?  Weereens is dit ‘n persoonlike keuse, maar ek weet van bitter min verhoudings wat herstel terwyl die ander party nog “op ‘n ander plek speel”.  Wanneer die affair nie beeïndig is nie, kan daar net nie so ‘n diep konneksie terugkom, soos wanneer dit wel beeïndig is nie.  Want die persoon wat die affair gehad het se volle aandag en energie is nodig om die verhouding weer ‘n veilige plek te maak vir die maat.

Hoe moet jy jou woede verwoord? 

Daar sal natuurlik woede, pyn en hartseer wees en die aanvanklike skok sal jou laat reageer met blamering en kritiek en ongebreidelde woorde van woede.  Maar dit bly ‘n goeie idee om in “ek” taal te kommunikeer.  Deur te sê hoe seer jy in jou hart het, sonder om te blameer,kan jy jou maat meer ontvanklik maak om sy/haar vermoë tot empatie te demonstreer.

Is dit sinvol om te dink jy moet dieselfde doen of ‘n soortgelyke optrede gaan jou laat beter voel?  Dit kan moontlik vir jou voel dat jou pyn sal verminder deur jou maat in eie munt terug te betaal, maar  dit bring mens dikwels nie nader aan ‘n oplossing nie.   Dit bring baie maal meer probleme as wat dit oplos, en jy doen dit as vergelding of verdediging teen jou eie pyn; en nie omdat dit regtig is wat jy wil doen nie.  Bly getrou aan jou eie morele standaarde en aan jouself.

Moet jy vra vir detail van wat hulle gedoen het? 

Dikwels, as jy alles wil weet en dit hoor kan dit ‘n rolprent in jou kop laat afspeel waar jy beelde sien wat veel erger is as die werklikheid.  Dit kan jou gesondword proses baie bemoeilik.  Jy kan egter ondersoekende vrae vra wat jou kan help om die betekenis en motiewe te ontdek oor waarom die affair gebeur het.  Vrae vra soos: “Waarom het die affair nou gebeur?”  “Het jy aan my en die kinders gedink toe jy by hom/haar was?”  “ Watter betekenis het die affair vir jou ingehou?”  “Het jy ooit gehoop dat ek sal uitvind?”  “Wat het deur jou gedagtes gegaan wanneer jy huistoe gekom het?”  “ Is jy hier vir my of is jy hier vir die gesin?”  “ Wat is vir jou waardevol ontrent my en jou verhouding?” en ”Wat dink jy kan ons albei hiervan leer?”  

Hierdie tipe vrae gaan jou veel eerder kalmeer en dit gee jou ‘n gevoel van beheer oor jou lewe en verhouding.

As jy op so iets afkom, hoe konfronteer jy jou maat? 

Dit hang af van jou geaartheid en jou manier van konflik hantering.  Sommige mense reageer op sulke skokke soos ‘n haelstorm, terwyl ander weer in hul skilpaddop sal inkruip.  Daar is nie ‘n regte of verkeerde manier nie.  

Dit neem een persoon om ‘n affair te hê, maar twee persone is nodig om die verhouding te laat voortduur. 

 

 

How to get SMARTER about FORGIVENESS

Someone once said: “To not FORGIVE someone, is like you drinking the poison and hoping the other person would die.”

The first letters of the following seven steps spells “forgive”.  

 • Forget about your obsession of how you have been wronged. The word forgiveness comes from the Greek term “aphiemi” which means to let go, to send something away, to give up. Being human is to be, at some time, on the receiving end of injury and betrayal. Who among us have not been wronged by another person at some time? This is true, but should we not rather ask ourselves, how have I also done something hurtful to someone, intentionally or unintentionally?
 • Open your heart to what the other person might have experienced that lead to him/her hurting you. If you can learn to put yourself in the other person’s shoes and have empathy for him or her, it might start to make sense to you that what he or she did was the best option open to him or her at the time that they did it. And I am not saying what was done to you is right; I am saying, if you look at circumstances in an empathic way, it can make sense.
 • Remember… to harbour resentment is like drinking poison but hoping the person who wronged you dies. To forgive is a repetitive process and a choice, you have to continuously choose to let go of resentment. This however, cannot be done in an instant; you have to work through the pain and anger – it takes time.
 • Grace. Have grace and mercy with yourself; many a time it is necessary to forgive yourself the foolish things you have done in your past. You are much more than your past, much more than just one chapter of your life story.
 • Intentionality. Choose intentionally to focus on yourself and not on the person whom you should forgive. Focus on what is best for you – Forgiveness sets the forgiver free!
 • Value what you have learned through your journey of forgiveness. Pain is growth trying to happen! Your growth is valuable.
 • Error. To err is human, to forgive is Devine. Forgiveness is finding the Devine in all of us.
Page 2 of 5