• Panel 00.jpg
 • Panel 00a.jpg
 • Panel 00b.jpg
 • Panel 00c.jpg
 • Panel 00D.jpg
 • Panel 01.jpg
 • Panel 01a.jpg
 • Panel 01aa.jpg
 • Panel 01b.jpg
 • Panel 02.jpg
 • Panel 02a.jpg
 • Panel 03.jpg
 • Untitled-1.jpg

 Hoe beïnvloed egskeiding my kind se gedrag?

Vanaf 5–12 jaar is kinders geneig om met hulle gedrag te wys as daar iets verkeerd is.  Hulle kan ontevrede en buierig voorkom en gedragsveranderinge toon soos ‘n veranderde slaappatroon, sosiale afsondering en onttrekking of ‘n oordrewe betrokkenheid en fokus op maats sodat hy/sy nie hoef te “cope” met wat by die huis aangaan nie.  Die kind kan baie hartseer voel en huilerig wees, die kind kan ook baie kortaf raak en kwaad wees, gou ontsteld raak en te veel of te min eet.

Tieners kan ‘n “traak-my-nie-agtige” houding aanneem en sosiaal onttrek of baie stil word. Hulle kan ook belangstelling in aktiwiteite verloor waaroor hulle voorheen gaande was of oor-konsensieus wees en gedurig die ouer se goedkeuring soek.  Aan die ander kant kan daar baie woede wees asook uitdagende gedrag, d.w.s kinderse tree buite hul normale karakter op of rebelleer.  Daar is individuele verskille en ook verskille in hoe seuns en dogters egskeiding ervaar.

‘n Ander kwessie wat deur kinders se gedagtes gaan is dat hulle hoop, maar dit dikwels nie kommunikeer nie, dat die ouers weer bymekaar sal kom en herening.  Soms sien die kind dat pa en ma “okey” is met mekaar en dan vlam die hoop op hereniging op; soms is daar “sameswerings” om ouers weer bymekaar te bring en leef hulle in hierdie fantasie vir ‘n lang tyd. 

Egskeiding maak dit moeilik vir kinders om by veranderde omstandighede aan te pas, en as daar nie aan die kind verduidelik word wat besig is om te gebeur nie, kan dit ‘n lang tyd van swaarkry vir die hom inhou.  Om hierdie las vir jou kind ligter te maak sal jy moet erken wat jou aandeel was in die verslegting van die verhouding. Kommunikeer jou eie verantwoordelikheid sonder om onnodige en negatiewe detail te gee en vertel dit vir hom/haar op ‘n ouderdomsgepaste wyse.  Vermy dit om jou gewese man/vrou sleg maak en alle blaam op hom/haar te pak, verduidelik “dit is waar ek fout gemaak het” en “dis waar jou pa/ma fout gemaak het”, en “dit is waar ons altwee verkeerd was”.  “Ek moes beter gepraat/geluister het”; “as ek nie so kwaad geword het nie, sou pappa/mamma nie so geskree het nie”, ens.  Dit beteken nie jy moet jouself straf of verkleineer voor jou kind nie, maar erken die waarheid en sê dat jy daaruit geleer het en dat jy jammer is dat dit gebeur het; jou kind moet weet dat jy verantwoordelikheid vir jou aandeel aanvaar.

 

 Hoe kan ek my kind bystaan deur ons egskeidings proses?

 

Dit is 'n universele behoefe by ouers om hul kinders te beskerm teen seerkry en die beste vir hulle te wil hê.  Egskeiding maak ouers baie bekommerd oor die negatiewe effekte hiervan op kinders, en voel soms mismoedig wanneer die kinders swaarkry en/of rebelleer.  Ouers wonder ook hoe die egskeiding kinders emosioneel gaan raak, hulle skoolwerk gaan affekteer en hoe dit hulle toekoms en lewensuitkyk sal beïnvloed.

 

Hierdie artikel kyk na die effek van egskeiding op kinders en hoe om die impak hiervan te verminder; verder is daar ook wenke oor hoe om in konneksie met jou kinders te bly gedurende en na die egskeiding en om hulle te help floreer in die toekoms.

 

Hoe word kinders geaffekteer deur egskeiding? Kinders word diep hierdeur geraak en gaan dikwels deur 'n rou proses.  Hulle rou oor die verlies van gesinwees, die fisiese nabyheid van 'n ouer, verlies van die werklikheid soos hulle dit geken het; ook die verlies van 'n beskouing van die toekoms soos byvoorbeeld dat albei ouers daar sal wees met verjaardae, gradeplegtighede of wanneer die kind sou trou.

 

Alhoewel dit soms kan voorkom asof 'n kind nie tekens van emosionele trauma met egskeiding toon nie, is dit nie te sê dat die skeiding hom/haar nie raak nie.  Soms wil ouers hulself wysmaak dat kinders baie aanpasbaar is en onaangeraak gelaat word deur egskeiding, maar die realiteit van die pyn van egskeiding kan nie ontken word nie.

 

Aan die ander kant kan ouer so oorweldig word deur hul eie kwessies en pyn dat hulle (onbewustelik) nie emosioneel teenwoordig kan bly vir hul kinders nie.  Omdat jong kinders baie konkreet dink verstaan hulle dikwels nie wat egskeiding is nie en in hulle kindergemoed glo hulle dat die wêreld om hulle draai.  Alhoewel kinders selde of ooit die oorsaak van 'n egskeiding is, dink hulle dat hy/sy dalk die oorsaak daarvan is.  Die kind wonder wat hy/sy verkeerd gedoen het dat sy ouers skei en dink dikwels dit is omdat hy stout was of iets verkeerd gedoen het wat die ouers baie kwaad gemaak het.  In die jong kind se konkrete gedagtewêreld is hy bang dat as hy weer iets verkeerd sou doen sal hy/sy ook weggegooi word soos ma of pa mekaar "weggegooi" het.  Hulle kan simptome hê soos maagpyn, hoofpyn of naarheid en kan dit nie in verband bring met die hartseer van skeiding nie. Wees sensitief vir jou kind se vrese en behoeftes, luister na jou kind en weet wat in sy/haar hart en gedagtes aangaan.

 

Page 4 of 4

ouer happy couple

jumping couple

pret couple