• Panel 00.jpg
 • Panel 00a.jpg
 • Panel 00b.jpg
 • Panel 00c.jpg
 • Panel 00D.jpg
 • Panel 01.jpg
 • Panel 01a.jpg
 • Panel 01aa.jpg
 • Panel 01b.jpg
 • Panel 02.jpg
 • Panel 02a.jpg
 • Panel 03.jpg
 • Untitled-1.jpg

 

 

DIE EFFEK VAN KONFLIK OP GESONDHEID.

 

Sedert die vroegste tye weet ons dat die liggaam, siel en gees ‘n eenheid is.  Wat op die een vlak gebeur het ‘n invloed op al die ander vlakke.  Ek sien gereeld in my praktyk dat verhoudingskonflik ‘n groot tol kan eis op die gesondheid, welwese en stressvlakke van kliente  Ek doen gereeld navraag oor die klient/e se medikasie en het agter gekom dat emosionele en verhoudingsstress ‘n groot invloed het op die persoon se algemene gevoel van welstand en gesondheid.  Pare wat baie konflik ervaar rapporteer dat hulle meer slaapprobleme, probleme met hoofpyne, angstigheid, stress en lae energievlakke het.  Dit lei op sy beurt na baie lewensstyl siektes soos wat ons deesdae al hoe meer van hoor.

 

Konflik is nodig, MAAR Hoe kan jy konflik gesond hou?

Dit is onafwendbaar dat pare konflik sal ervaar want ons is almal verskillend en sien gebeure en konflik uit ons eie agtergrond en oogpunt van pyn en kwesbaarheid.  Daarom sal ons verdedig wanneer ons bedreig voel, wat ‘n baie natuurlike reaksie is.  Maar die een party se verdediging of aanval aktiveer gewoonlik die ander party se kwesbaarheid en die gevolglike konflik diskonnekteer die paar op ‘n emosionele vlak.  Dit is nie te sê dat hulle nie lief is vir mekaar nie, of dat hulle nie meer kies om bymekaar te wees nie, dit is net dat hulle gladnie op daardie stadium insig het in die maat se leefwêreld en ervaring van die problem nie.  Die een party se ervaring verskil hemelsbreed van die ander party s’n. 

 

Die ideale oplossing sou wees om jou verdedigings opsy te sit en regtig met empatie te luister na jou maat en te hoor hoe sy/haar ervaring van die probleem verskil van joune.    Sodoende kan jy agterkom dat jou maat se standpunt ewe veel geldigheid as joune het en dat jy nie noodwendig hoef saam te stem nie of die problem op te los nie; maar net moet verstaan dat dit is hoe jou maat dit in sy leefêreld ervaar. 

 

Dit is egter veel makliker gesê as gedaan, en dit is waar die terapeutiese proses handig te pas kom om meer sin te maak van jou maat se eiesoortige kwessies wat lei tot konflik en diskonneksie.