• Panel 00.jpg
 • Panel 00a.jpg
 • Panel 00b.jpg
 • Panel 00c.jpg
 • Panel 00D.jpg
 • Panel 01.jpg
 • Panel 01a.jpg
 • Panel 01aa.jpg
 • Panel 01b.jpg
 • Panel 02.jpg
 • Panel 02a.jpg
 • Panel 03.jpg
 • Untitled-1.jpg

 

 

DIE EFFEK VAN KONFLIK OP GESONDHEID.

 

Sedert die vroegste tye weet ons dat die liggaam, siel en gees ‘n eenheid is.  Wat op die een vlak gebeur het ‘n invloed op al die ander vlakke.  Ek sien gereeld in my praktyk dat verhoudingskonflik ‘n groot tol kan eis op die gesondheid, welwese en stressvlakke van kliente  Ek doen gereeld navraag oor die klient/e se medikasie en het agter gekom dat emosionele en verhoudingsstress ‘n groot invloed het op die persoon se algemene gevoel van welstand en gesondheid.  Pare wat baie konflik ervaar rapporteer dat hulle meer slaapprobleme, probleme met hoofpyne, angstigheid, stress en lae energievlakke het.  Dit lei op sy beurt na baie lewensstyl siektes soos wat ons deesdae al hoe meer van hoor.

 

Konflik is nodig, MAAR Hoe kan jy konflik gesond hou?

Dit is onafwendbaar dat pare konflik sal ervaar want ons is almal verskillend en sien gebeure en konflik uit ons eie agtergrond en oogpunt van pyn en kwesbaarheid.  Daarom sal ons verdedig wanneer ons bedreig voel, wat ‘n baie natuurlike reaksie is.  Maar die een party se verdediging of aanval aktiveer gewoonlik die ander party se kwesbaarheid en die gevolglike konflik diskonnekteer die paar op ‘n emosionele vlak.  Dit is nie te sê dat hulle nie lief is vir mekaar nie, of dat hulle nie meer kies om bymekaar te wees nie, dit is net dat hulle gladnie op daardie stadium insig het in die maat se leefwêreld en ervaring van die problem nie.  Die een party se ervaring verskil hemelsbreed van die ander party s’n. 

 

Die ideale oplossing sou wees om jou verdedigings opsy te sit en regtig met empatie te luister na jou maat en te hoor hoe sy/haar ervaring van die probleem verskil van joune.    Sodoende kan jy agterkom dat jou maat se standpunt ewe veel geldigheid as joune het en dat jy nie noodwendig hoef saam te stem nie of die problem op te los nie; maar net moet verstaan dat dit is hoe jou maat dit in sy leefêreld ervaar. 

 

Dit is egter veel makliker gesê as gedaan, en dit is waar die terapeutiese proses handig te pas kom om meer sin te maak van jou maat se eiesoortige kwessies wat lei tot konflik en diskonneksie.

 

GASLIGHTING – WAT IS DIT?

 

Die term is verkry van die Film Gaslighting, wat in 1944 gemaak is; waar die man sy vrou probeer oortuig dat sy kranksinnig is deur haar gesonde verstand en realiteit te bevraagteken en sodoende veroorsaak dat sy in haarself en haar oordeelsvermoë twyfel.

 

Gaslighting is ‘n vorm van manipulasie en breinspoeling wat die slagoffer laat twyfel in sy/haar eie persepsie, identiteit en self waarde.  Stellings en beskuldigings is gewoonlik gebaseer op blatante leuens en vergrotings of verdraaiings van die waarheid.  Op sy ergste, met patologiese gaslighting, is daar ‘n ernstige vorm van beheer en sielkundige- en emosionele mishandeling met verbale, emosionele en/of fisiese vyandigheid van die een of ander aard.

 

In ligter vorme van gaslighting is daar ‘n wanvoorstelling van die magsbasis in die verhouding.  Die ontvanger word onderwerp aan die gaslighter se onredelike, eerder as feitelike redenasies en die gaslighter fynkam en veroordeel deur middel van aggressie. 

 

Gaslighting gebeur nie net in persoonlike verhoudings nie, dit kan ook in die werkplek gebeur waar ‘n werkgewer gereeld en onregverdiglik ‘n werknemer afkraak en verkleinereer. 

 

Alle gaslighters is nie doelbewuste en moedswillige kwaadstokers nie, en soms is hulle gladnie bewus daarvan dat hulle dit doen nie.  Sommiges het onbewustelik ingekoop in hul familie, portuurgroep, gemeenskap of die breë samelewing se negatiewe sosiale norme en vooroordele.  Hulle is dalk nie volledig bewus van die skade, pyn en impak wat hulle woorde en aksies het nie. 

 

Ander gaslighters is volledig bewus van hul sameswerende taktiek soos wat hulle moedswilliglik daarna soek om ‘n wanbalans van mag te skep in ander se lewens.  Hy/sy is egoïsties, selfgefokus en hoogmoedig met ‘n onrealistiese, opgeblase selfbeeld.  Die gaslighter gee nie werklik om vir ander nie, en gebruik mense om sy mening van homself in stand te hou.  Hier stem dit ooreen met Narsisistiese persoonlikheidsversteuring soos wat Riette Rust in haar boek EK! Ek! Ek! (2016; p43-51) ook beskryf. 

 

Dit kan gevaarlik wees in die opsig dat gaslighting jou so verwar dat jy aan jou eie geestesgesondheid en gesonde oordeel begin twyfel.  ‘n Gevolg hiervan is dat jy ongeag sy/haar swak behandeling, steeds soek vir die gaslighter se goedkeuring en aanvaarding.  So ook kan jy verskoning maak vir sy swak gedrag en die fout gedurig by jouself soek.  Dit kan daartoe lei dat jy vasgevang en baie alleen voel en sodoende jou isoleer van jou ondersteuning sisteme

 

Die gaslighter herinner sy slagoffer ook gereeld aan tekortkominge, swakhede en sy/haar ongewensdheid.  Die gaslighter erken ook nie wanneer hy ‘n fout gemaak het nie en is baie aggressief as hy gekritiseer word.  Jy voel dat daar iets fout is met jou en dat jy nooit goed genoeg is nie.  Die gaslighter maak nie hierdie beskuldigings om kwessies te bespreek of probleme op te los nie, maar eerder om die ontvanger te verkleineer sodat sy mening van homself in stand gehou kan word en dat hy jou kan uitbuit tot sy eie voordeel. 

 

Vra jouself af of die verhouding voldoen aan die verwagtinge wat jy aanvanklik gekoester het.  Presies hoe tevrede is jy daarmee en hoe laat die verhouding jou voel oor jouself?  Geniet jy dit om dinge saam met hierdie persoon te doen en ondersteun hy/sy jou?  Is daar enige vorm van intimiteit en kan hy/sy met empatie na jou kyk?  Kyk ook na watter beleggings jy in die verhouding gemaak het, finansieel en emosioneel, en of jy wil bly terwille van die kinders of jou geloof.  Kyk ook na watter alternatiewe daar is vir jou in die toekoms. 

 

Die geheim lê in jou ingesteldheid. Indien jy jou ingesteldheid verander kan jy die emosionele impak van die gasligter se gedrag op jou verminder.  Jy het verdraagsaamheid, geduld en fokus nodig.  Leer ken die streke van die gaslighter en weet met wie jy te doen het. Hy/sy kan selfs per geleentheid, wanneer dit hom pas, jou mooi en ordentlik behandel.  Bemagtig jouself met kennis sodat jy weet wat om te verwag van sy gedrag en dat jy nie “mal” is nie.  Kennis sal jou ook help om te besluit of jy in so ‘n verhouding moet bly en of jy moet gaan.  Skaal jou verwagtinge af en stel grense oor wat jy sal verdra en wat nie.  Moenie toelaat dat jy uitgebuit word nie.  Leer nee sê en moenie ingee wanneer hy jou intimideer nie.  Onthou: JY IS IN BEHEER VAN JOU LEWE!

‘n Affair: Kan ons verhouding herstel?

Ek gee hiermee erkenning aan die New York terapeut Esther Perel by wie ek baie van hierdie wyshede “leen”.

Wanneer jou lewensmaat ‘n affair het, maak dit diep seer, maar die seer kan genees. Aan die kant van die persoon wat die affair gehad het, is daar drie dinge wat gedoen kan word om herstel te bewerkstellig:

·      Ontrouheids trauma begin genees as die person wat die affair gehad het erken dat hy/sy optrede die verhouding skade berokken het.  Die vermoë om berou te toon en skuld te erken is noodsaaklik, want dit kommunikeer aan jou maat dat jy omgee, dat jou maat vir jou belangrik is en dat die verhouding vir jou belangrik is.  Dit is wat die verontregte party onmiddelik bevraagteken.

·      Wees die kampvegter vir jul verhouding.  Beskerm die grense van jul verhouding, neem verantwoordelikheid om oor die affair te praat sodat jou maat nie obsessief daaroor hoef te raak nie.  As jy daaroor praat bevry dit jou maat van die behoefte om die affair “op te bring”, om seker te maak dat die affaitr nie vergeet word nie, en dit help ook om vertroue weer terug te weef in die verhouding.   ‘n Voorbeeld wat vir my uitstaan is my kliente *Wouter en *Sandra.  Sandra het ‘n affair gehad in hul vakansie huis by die rivier en elke keer wanneer sy en Wouter na die vakansie huis gaan, maak Sandra seker dat sy “incheck” met Wouter deur te vra hoe dit vir hom is om daarheen te  gaan, sy vra of hy “okey” daarmee is.  Sy sê ook dat sy weet dit is nie vir Wouter maklik om rivier toe te gaan nie, maar dat hulle daardie plek weer hulle s’n gaan maak; hulle gaan geleidelik nuwe herinnerigne bou en gaan die plek herverower sodat elke keer wanneer hul daarheen gaan hullle  nie hoef te dink aan wat gebeur het nie.  Sandra sê ook dat sy verstaan hoe Wouter voel, dit is so logies.  Wanneer sy hierdie dinge doen en sê, is sy die kampvegter van die verhouding, sy is die beskermer en haar gedrag sê: “Ek gee om vir ons, ek wil ons help om ‘n nuwe veilige konneksie te herbou met mekaar.  Ek sien jou” is wat sy sê. Wouter hoef haar nie te herinner aan wat sy gedoen het nie, en dit is noodsaaklik om vertroue te herbou.

·      Wys jou skuldgevoelens vir die pyn in jou maat wat jy veroorsaak het.  Dit is soms baie moeilik vir die persoon wat die affair gehad het om te aanskou hoe seer hy/sy die maat gemaak het. Jy weet dat jy aanspreeklik is vir hierdie probleme in die verhouding.  Dit is belangrik dat jy nie vir jou maat vra om nie hieroor te praat nie omdat jy nie kan verdra om jou maat se pyn te sien wat deur jou veroorsaak is nie.  Skep net ruimte vir hierdie gesprekke en moenie dink dat jou maat dit moedswillig doen om jou te irriteer as hy/sy nodig het om herhaaldelik daaroor te praat nie.  Onthou dat die betekenis van hul lewe is in twee geskeur deur die affair.  Elke keer wat jy herhaaldelik luister en antwoord, skep jou maat ‘n nuwe skakel in die betekenis van sy/haar lewe wat stapsgewys help om vertroue te herbou.   

Vir die person wat bedrieg is, is daar ook dinge wat gedoen kan word om vertroue te herstel.  As jy toelaat dat jou nuuskierigheid die oorhand kry en  jou laat “grawe” vir “smerige” detail soos byvoorbeeld:  “Hoe gereeld, hoe lank, hoeveel keer, was hy/sy beter in die bed as ek?” Hierdie tipe vrae sal jou van slaap beroof en jou laat regop sit snags en net nog meer pyn bring.  

Ja, daar is dinge wat jy moet weet, maar dit is ‘n ander stel vrae, ondersoekende vrae eerder as “speurder” vrae.  Sulke vrae laat jou die betekenis en motief agter die affair probeer begryp, en jy kan agterkom of dit enigiets met jou te doene gehad het; dikwels het dit baie meer met jou maat te doen as met jou.  Hierdie tipe vrae het temake met: “Hoekom het dit nou gebeur? Wat het hierdie affair vir jou beteken? Het jy aan sons gedink terwyl jy daarmee besig was? Het jy gehoop dat ek sal uitvind? Het jy aan die kinders gedink? Hoe was dit vir jou as jy huistoe gekom het nadat jy daar was? Is jy hier vir my of is jy hier vir die gesin? Wat is vir jou waardevol omtrent ons verhouding? Wat dink jy kan ons saam hieruit leer?”  Hierdie tipe vrae kan kalmte bring en gee jou ‘n gevoel van beheer oor jou lewe en jul verhouding. 

Ek dink hier aan my kliënt, Pieter.  Vrae soos:  “tot watter mate het sy vrou haarself aan die minnaar oorgegee?  Het sy seksuele dinge met hom gedoen wat sy nooit met Pieter sou doen nie?  Was sy meer vrymoedig, meer oop?”  Hy het toe die ander man gebel en hierdie vrae aan hom gevra.  Nou sit Pieter snags regop en beelde flits deur sy gedagtes wat eintlik meer eksplisiet is as wat in werklikheid gebeur het.  Dit is alles behalwe helend vir Pieter, maar dit is ‘n natuurlike behoefte om meer te probeer uitvind.  Dit gesê, is dit belangrik om sekere vrae te vra maar dat dit beter is om nie die antwoorde te weet hie.  Want as jy eers die antwoorde het, moet jy vir ewig met die gevolge van die antwoorde saamleef.  Soms wannneer ‘n person hierdie tipe vrae aan sy/haar maat stel, vra ek of hy/sy wil hê dat die maat moet verstaan dat hy/sy die vrae het, of wil hy/sy regtig die antwoorde op daardie vrae hê.

Dit is ‘n kwessie van hoeveel inligting sal jou help herstel en hoeveel inligting kan jou her-traumatiseer.  Een person het ‘n affair, maar twee persone is verantwoordelik vir die skep van konneksie en standvastigheid in die verhouding.

 

 

 

Therapy contract

Between

SUSAN EKSTEEN (Therapist)

and

CLIENT NAME/S:  ________________________________________________

1.   I am bound by the Codes of Ethics and Practice of the Health Professions Council of South Africa (HPCSA). https://www.hpcsa.co.za

2.   Subject to me being satisfied that your problem is one that can be alleviated by my skills a Registered Counsellor and Imago Relationship Therapist as well as South African Institute of Hypnotism Certified, Parts Therapy Hypnosis Facilitator, I agree to offer you the sessions that you require.   This is my commitment to you.   You may terminate therapy without further cost at any time you wish.

3.   The normal duration of each session is one and a half hour, although I reserve the right to amend that time for therapeutic reasons. If for any reason you are late for a session, I will see you for the duration of the remainder but will be unable to work beyond the allotted time as this will disrupt the time for other clients who may be waiting.

4.   It is understood that sometimes sudden events, such as emergencies, happen, that may make it necessary for clients to cancel their appointment last minute or fail to attend and are unable to provide notification. On these occasions it is at the therapist’s discretion if a fee will be charged.       In general however, if you fail to give less than 24 hours’ notice of your intention to cancel or reschedule an agreed therapy session or if there is a repeat pattern of cancellations or not showing up, I reserve the right to charge in full for that session.

5.   The cost for each session will be R____________ per session.  Payment should be made at the end of each session. A CASH PAYMENT IS REQUIRED FOR THE FIRST CONSULTATION.  EFT payments can be made from the second session onwards. There are no card facilities.  Please note for EFT payments, BANK DETAILS will be supplied on request.

6.   If agreed payments for therapy are not being paid then I reserve the right to terminate therapy.

7.   The practice does not claim from any client’s medical aid.  An invoice will be supplied which can be used by the CLIENT to claim back fees.

8.   As part of my code of ethics set out by the HPCSA and SAIH, I am required to carry out continuing professional development, and to engage in regular on-going clinical supervision. This is to ensure an ethical and professional service to clients. I may discuss your case in supervision but would not use any identifying details.

9.   If I wish to record a session I will ask you first.  If you wish to record the sessions yourself you may do so without cost, of course.

10.        Confidentiality will be maintained within the codes of ethics and legal requirements. Confidentiality may be breached if I consider there is a risk you may harm yourself or others, or if I am legally required by a court of law subpoena.  In such exceptional circumstances, where there is concern for your well-being or that of others, it may be necessary to seek help outside the therapeutic relationship. In such an event where I am considering breaching confidentiality, you will normally be consulted first.

11.        In the case of a disclosure concerning acts of terrorism, vulnerable adult or child protection issues, or drug trafficking; confidentiality will be breached and such disclosures will be passed onto the relevant authority without delay. Due consideration should be exercised before disclosing anything of a previously unreported criminal nature, as I am obligated to contact relevant authorities.

12.        Our therapeutic relationship will remain a professional one at all times, the boundaries of which (such as contact outside of our sessions) can be agreed between us during our sessions.

13.        Notes may be taken during and after each session, which will be kept in accordance with the HPCSA regulations.   These notes will be securely stored. I will discuss the disposal, retention or otherwise of any such notes at the end of our engagement. They are disclosed to no one other than the clinical supervisor, unless required under a court of law subpoena. You have the right to inspect your records should you so wish, and this request will be fulfilled during a therapy session.

14.        Endings – Counselling can at times be challenging, demanding, frustrating and emotional. You might find this process difficult, and feel the need to end therapy. Your feedback on the process will be asked for at the end of each session and if you feel unhappy with any aspects of the treatment being offered, please do try and communicate this verbally. This gives us both the chance to address and resolve issues.  In the normal course of events you will probably know when you are ready to stop the sessions, and we will agree together on the work we need to do to prepare for this.

15.        I will not suddenly or without warning terminate our contract, except in exceptional circumstances, such as arriving under the influence of alcohol or non-prescribed medication, including recreational drugs/street drugs.

16.        You will be notified of any holidays to be taken by myself well in advance. However, there may be occasions when sessions may be cancelled because of illness or because of attending training sessions or meetings. I will try to give you as much notice as possible of any cancellation, and will offer an alternative time. Therefore, please notify any change in contact details.

17.        If you might need a report or any written documents from me, it will be charged at the same per 90 minute consultation rate as a therapy session.  Payment needs to be made before the documentation would be supplied.

18.        In the event of you being unhappy with the service you receive, please discuss this with me. If you feel unable to do so or do not receive satisfactory resolution, then you have the right to complain to my professional body, the HPCSA.

19.        I acknowledge my understanding of this document and that the information provided is accurate and complete to the best of my knowledge.

Page 1 of 5